ID
911
Pošiljatelj Vida Jeraj
Poslano iz
Poslano v Dunaj
Datum
Vir NUK Ms 895

Dragi Prijatelj!

Ker se mi doma ne posreči, da bi mogla prijeti za pero, pozdravljam od tod in prosim, da mi sporočiš novi naslov, ker nas je nekaj veselih Kranjcev, ki bi se radi vrgli k Vam. Zadnjič smo »domovali« pri nas Petkovšek, dr. Kavčič, dr. Lavrenčič in sklenili to božjo pot. Kako in kaj? Pozdravljeni vsi od srca Videniga.Faksimile tega pisma še ni na voljo.