ID
1513
Pošiljatelj Fran Govekar
Prejemnik Fran Vidic
Poslano iz
Poslano v
Datum 03.09.1900
Vir Pisma F. Govekarja, 1. knjiga

Dragi!

Naznanjam Ti, da sem dobil 200 gld. Malo je, a jako dobro.

Hvala Ti iskrena za ves Tvoj Trud, ki si ga imel radi tega. Ne pozabim Ti tega nikdar!

Sedaj imam dosti posla z razstavo.

Zakaj ne pošlje g. Bernekar ničesar?

Prosim Te, posreduj, da pošlje, kajti glede kiparskega dela bo razstava dokaj revna. Piši mu, da naj pošlje čim največ, saj porto ni tako velik. Nekaj bo tudi prodal. Porto nazaj plačamo mi.

Slik je precej, okoli 100. Nekaj jih še pride. Seveda se bo izbiralo.

Gdč. Kobilca, Grohar, Strnen, Gvaiz, Žmitek, Ažbe, Jama bodo dobro in lepo zastopani.

Kdaj prideš v Ljubljano? Morda 15. sept. Zvečer bo koncert s plesom. Gledališka sezona se začne 23. t. m. z Anzengruberjevim »Pfarrer von Kirchfeld.«

Kako se imaš? Ali je familija zdrava? Pozdravi g. Márico in Igorčka!

Pri meni vse v redu.

Zdrav!

Tvoj
Fran
3. sept. 1900

NB. Pozdravi g. očeta in mater!

KORESPONDENCA

Faksimile tega pisma še ni na voljo.