ID
1145
Pošiljatelj Zofka Kveder
Poslano iz Trst
Poslano v Ljubljana
Datum 18.07.1899
Vir NUK-Ms 1113

Драга Иванка! – Срчкан, срчкан поздрав! – Пиши вендар кај ти, ти! – Јаз сем прав готово худа! – Кл- је грозно чуден, јаз се наравност језим. – пољуб

Ти наши филистри ми одсветујејо ити в Zürich! Ха, ха! Не бо ме конец не!

Тако сем сречна ти не веш! – Само ше ти боди тако! Из срца ти желим!

KORESPONDENCA

Faksimile tega pisma še ni na voljo.