ID
1142
Pošiljatelj Zofka Kveder
Poslano iz Trst
Poslano v Ljubljana
Datum 01.07.1899
Vir NUK-Ms 1113

Златкана ти!
Сај веш, да те имам тако зело, зело рада! – Не в Љубљани бом ведно с тебој, бодеш видела! Тако те имам зело рада! – Мене то прав нич не моти, да имава другачне назоре, - прав нич! – Срчкан, срчкан пољуб од твоје твоје Zofke

KORESPONDENCA

Faksimile tega pisma še ni na voljo.